.
 
e-Clips สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 [คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ] [คลิกที่นี่ชมคลิปทั้งหมด ชมทั้งหมด]
 
 
     e-Clips ที่ : 32 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 @ครูเปลี่ยน นักเรียนเปลี่ยน @ ครูมะนาว ศุภวัจน์ พรมตัน รร.นครวิทยาคม จ.เชียงราย เจ้าของเพจอะไรอะไรก็ครู เพจยอดฮิตของครูกับเรื่องราวที่สะท้อนพลังของครู เช่นการเอาชนะใจเด็กเกเรทั้งห้อง ด้วยการเปลี่ยนจากพูดเป็นฟัง ความทุกข์ก็หาย ใจเด็กก็เปิด คลิกชมคลิปต่อ ..........
 
..