ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 34501 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการฝึกอบรมครูผู้ช่วย (SS.BTC.)[27] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ประกอบการฝึกอบรมครูผู้.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[2] (โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 08 ตุลาคม 2557)
ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมั.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รอบที่ 3[26] (โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 07 มีนาคม 2557)
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวอำภาพร สุภาวงศ์
นางสาวอำภาพร สุภาวงศ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางจุฬาลักษณ์   วงษ์นารี
นางจุฬาลักษณ์ วงษ์นารี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปี2557)[19] (เผยแพร่โดย : นางจิตรา ปันแก้ว :วันที่ 27 กันยายน 2559)
แนวปฏิบัติฯให้โรงเรียนถือปฏิบัติ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม[35] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร[39] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559)
โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[60] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 19 ตุลาคม 2558)
คู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ 2559[51] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 15 กันยายน 2558)
หาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดรับนักเรียนพิการเข้าศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 [81] (เผยแพร่โดย : นางสาวสุภมาส จินะราช :วันที่ 04 สิงหาคม 2558)
กำหนดจัดการแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ