ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 40443 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[3] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [9] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[54] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวตติยา สุทธะบรรจง
นางสาวตติยา สุทธะบรรจง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการ สพป.เชียงราย 1[39] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 ตุลาคม 2559)
แบบรายงานโครงการ สพป.เชียงราย 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สพป.เชียงราย เขต 1[39] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 ตุลาคม 2559)
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพป.เชียงราย เขต 1[53] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 กันยายน 2559)
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพป.เชียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.59[37] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 15 สิงหาคม 2559)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 10 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559[71] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 03 มิถุนายน 2559)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รหัสโรงเรียน สังกัด สพป.เชีงราย เขต 1[48] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
รหัสโรงเรียน สังกัด สพป.เขียงราย เขต 1.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ