ตรวจติดตามตรวจเยี่ยมการประเมิน
การอ่านออก เขียนได้
 


               วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้รับผิดชอบงานวัดผลประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประกอบด้วยนางลำไย สนั่นรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ. นางสุวัณนา ทัดเทียม ข้าราชการบำนาญ สพฐ. นางนงลักษณ์ โฉมศรี และนายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบดังนี้ ๑. ร.ร.วัดท่าเกวียน ๒. ร.ร.ดาจรัส ๓. ร.ร.วัดปากน้ำโจโล้ ๔. ร.ร.เทศบาล ๒ วัดโพธิ์ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและคณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบเป็นอย่างดียิ่ง
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 817 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 217894 ครั้ง Your IP Address is 54.211.129.71
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/83 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า